Waiata

Ngā Pūmanawa e Waru

Rotorua, A Great Place To Learn - NPeW
00:00 / 00:00

Rotorua, A Great Place to Learn

 

Rangitihi Tangata Whakahirahira 

Rangitihi Ūpoko Whakahirahira,

Nāna i tākai te ūpoko ki te akatea

 

Ngā Pūmanawa e Waru

Ngā Pūmanawa e Waru

 

It’s a long way, to tomorrow

And everything it holds

With the children as our future

We must teach them to be bold

Fathers and sons

Mothers and daughters

Let’s journey together - As One

 

Here in Rotorua, What a great place to learn

 

Mā te tika, Mā te pono

Me te rangimarie

Ka tae atu rā ki te taumata

Tātou, Tātou e.

Te Arawa iwi, Tangata whenua

Tū Kaha! Tū Maia!

 

So let’s stand together,

So our people are One.

 

Let’s start today,

The time is now … To learn

And give our children

Everything they deserve

 

Here in Rotorua, What a great place to learn

Here in Rotorua, What a great place to learn

Ngā Pūmanawa e Waru

 

Rangitihi Tangata Whakahirahira, 

 

Ngā Pūmanawa e Waru

Rangitihi Ūpoko Whakahirahira,

 

Ngā Pūmanawa e Waru

Rangitihi Tangata Whakahirahira, 

 

Ngā Pūmanawa e Waru